ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚA ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΩΡΑ  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ABBVIE ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η κληρονομιά της AbbVie περιλαμβάνει μια ιστορία 125 ετών στην διάθεση φαρμάκων που κάνουν τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Προς τιμήν αυτής της κληρονομιάς και με το βλέμμα μας στο μέλλον, δίνουμε την υπόσχεση ότι θα αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες παγκόσμιες προκλήσεις υγείας. Αντιλαμβανόμαστε ότι το έργο μας μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των ασθενών με ιδιαίτερα προσωπικό και βαθύ τρόπο. Γι' αυτόν το λόγο πιστεύουμε ότι έχουμε σημαντική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία

«Στην AbbVie, συνδυάζουμε με πάθος την προηγμένη επιστημονική έρευνα με τη βαθιά γνώση της εμπειρίας των ασθενών, βοηθώντας για μια καλύτερη, παραγωγικότερη ζωή».


Σύστημα Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης της AbbVie 

Η AbbVie συλλέγει πληροφορίες, μεταξύ άλλων και προσωπικά στοιχεία, που σχετίζονται με σημαντικούς πελάτες και γιατρούς, με τους οποίους έχει ή προτίθεται να έχει επιχειρηματική ή εμπορική σχέση. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης (KOL Management System). Όπως ισχύει και για παρόμοια συστήματα, ο ευρύτερος επιχειρηματικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης είναι να προσφέρει στην AbbVie τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης, κατανόησης και συντονισμού των σχέσεών της με τους πελάτες και τους γιατρούς. Το Σύστημα Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης περιλαμβάνει βασικές προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα, τίτλους, επαγγελματικές σχέσεις και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με παλαιότερες και τρέχουσες δραστηριότητες της AbbVie με πελάτες και γιατρούς. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να συμπληρωθούν από πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους. Με αυτόν τον τρόπο η AbbVie μπορεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες σχέσεις της και, ενδεχομένως, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για μελλοντικές συνεργασίες. Η AbbVie θα αποθηκεύει με ασφάλεια όλα τα προσωπικά στοιχεία στο Σύστημα Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Τα προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης ενδέχεται να μεταφερθούν στις εταιρείες του ομίλου AbbVie παγκοσμίως, σύμφωνα με τις πολιτικές της AbbVie και τους ισχύοντες νόμους.

Οι πελάτες και οι γιατροί έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται χωρίς χρέωση για τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εκείνους στο Σύστημα Διαχείρισης Διαμορφωτών Γνώμης, καθώς και να τροποποιούν ή να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Επικοινωνήστε μαζί μας για το σκοπό αυτό στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacyoffice@abbvie.com


Ενημέρωση της AbbVie για τους παρόχους και προμηθευτές υπηρεσιών και προϊόντων υγείας

Η AbbVie συλλέγει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, οι οποίες σχετίζονται με τους πελάτες, τους επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, τους ειδικούς και τους διαμορφωτές γνώμης του κλάδου, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, τους παρόχους υπηρεσιών, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους πωλητές, με τους οποίους η AbbVie διατηρεί επιχειρηματική ή εμπορική σχέση. Τα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίζουν την ταυτότητα βρίσκονται σε συστήματα των οποίων τη διαχείριση έχει η AbbVie και ο σκοπός τους είναι να έχει η AbbVie τη δυνατότητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της αναφορικά με εκπλήρωση αναφορών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τη διαχείριση υπηρεσιών και σχέσεων, τη διαχείριση των υποχρεώσεων πληρωμών, καθώς και να ανταποκρίνεται σε αιτήματα, όπως απαιτείται από το νόμο. Τα συστήματα της AbbVie περιέχουν βασικά προσωπικά δεδομένα ταυτότητας, όπως ονόματα, τίτλους, επαγγελματικές σχέσεις και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με παρελθούσες και τρέχουσες δραστηριότητες στις οποίες ενδέχεται να επιδίδεται η AbbVie και αφορούν πελάτες, επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, ειδικούς και διαμορφωτές γνώμης του κλάδου, καταναλωτές, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών, επιχειρηματικούς εταίρους και πωλητές. Η AbbVie διατηρεί όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα με ασφάλεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η AbbVie ενδέχεται να μεταβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σχετικά με εσάς, σε άλλες τοποθεσίες της AbbVie παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών, που ενδέχεται να μην έχουν τις ίδιες απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη δική σας χώρα. Ωστόσο, οι τοποθεσίες της AbbVie παγκοσμίως οφείλουν να προστατεύουν και να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα με τρόπο σύμφωνο προς την παρούσα ενημέρωση και στο πλαίσιο των πολιτικών της AbbVie και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι πελάτες, επαγγελματίες υπηρεσιών υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, ειδικοί και διαμορφωτές γνώμης του κλάδου, καταναλωτές, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών, επιχειρηματικοί εταίροι και πωλητές έχουν το δικαίωμα, δωρεάν, να πληροφορούνται σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους, καθώς και να έχουν πρόσβαση, να τροποποιούν ή να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα της AbbVie. Για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες λόγους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacyoffice@abbvie.com


ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

focusimg2_07

ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ασθενών, μπορούμε να αναπτύξουμε καλύτερα προϊόντα που βοηθούν στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ »

focusimg2_09

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το κίνητρό μας είναι να παρέχουμε προϊόντα μεγάλης εμβέλειας, τα οποία βελτιώνουν τη ζωή των ασθενών μας και των κοινοτήτων στις οποίες ζουν.

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ »

focusimg2_11

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε σύμπραξη και πρόγραμμα σχεδιάζεται προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προκλήσεις της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ »

Αφήνετε τον ιστότοπο abbvie.gr

Ο ιστότοπος της Abbvie που ζητήσατε να επισκεφθείτε προορίζεται για τους κατοίκους μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων χωρών, όπως υποδεικνύεται στον ιστότοπο αυτόν. Ως αποτέλεσμα, ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα ή για χρήσεις αυτών των προϊόντων που δεν είναι εγκεκριμένες σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Αν κατοικείτε σε χώρα πέραν εκείνων στις οποίες απευθύνεται ο συγκεκριμένος ιστότοπος, επικοινωνήστε με το τοπικό υποκατάστημα της AbbVie για να πληροφορηθείτε καταλλήλως σχετικά με προϊόντα που προορίζονται για τη χώρα σας.

Ο ιστότοπος της Abbvie που ζητήσατε να επισκεφθείτε ενδέχεται να είναι σε διαφορετική γλώσσα από την ομιλούμενη στη χώρα σας

Ο ιστότοπος της Abbvie που ζητήσατε να επισκεφθείτε ενδέχεται να μην είναι βελτιστοποιημένος για το μέγεθος της οθόνης σας.

Εξακολουθείτε να θέλετε να μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο της Abbvie;

ΕΞΟΔΟΣ abbvie.gr


Το παρακάτω "Ναι" link θα σας μεταφέρει εκτός των ιστοτόπων που ανήκουν στην Abbvie

Tα links που σας μεταφέρουν εκτός των παγκοσμίων ιστοτόπων της Abbvie, δεν υπόκεινται κάτω από τον έλεγχο της Abbvie, και η Abbvie δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των ιστοτόπων και για άλλα links τα οποία μπορεί να υπάρχουν εκεί. Η Abbvie παρέχει αυτά τα links για δική σας διευκόλυνση και η ύπαρξή τους δεν υπονοεί επιδοκιμασία των σχετικών ιστότοπων απο την Abbvie

Ο ιστότοπος που ζητήσατε να επισκεφθείτε ενδέχεται να μην είναι βελτιστοποιημένος για το μέγεθος της οθόνης σας.

Επιθυμείτε να αφήσετε αυτόν τον ιστότοπο;