Skip to main content

Τεχνολογίες & Πλατφόρμες

Επενδύοντας σε επαναστατικές τεχνολογίες και πλατφόρμες, στόχος μας είναι η προώθηση της καινοτομίας στη γραμμή παραγωγής μας και η παροχή καλύτερων λύσεων στους ασθενείς μας

Μια εποχή εντυπωσιακών αλλαγών

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώθηκε μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη στη μελέτη της ανθρώπινης βιολογίας, με επιτεύγματα που αφορούν τη γενετική του ανθρώπου, τη γονιδιωματική του καρκίνου, τη βιολογία των βλαστικών κυττάρων, τη βιοπληροφορική και τη βιολογία συστημάτων, το σύνολο των οποίων ανοίγει τον δρόμο για νέες θεραπείες. Στο μέλλον, επιτεύγματα που δεν περιορίζονται στον τομέα της ιατρικής χημείας αλλά αφορούν τομείς, όπως η μηχανική πρωτεϊνών, τα συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου, τα αντισώματα διπλής στόχευσης και οι ανοσοθεραπείες θα καταστήσουν εφικτή την επίτευξη νέων στόχων.

Εξερευνήστε ορισμένες από τις τεχνολογίες και πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε για να ανακαλύπτουμε και να αναπτύσσουμε καινοτόμα φάρμακα.

Τεχνολογίες που βασίζονται στις πρωτεΐνες

Ένας τρόπος ενίσχυσης της θεραπευτικής ικανότητας των αντισωμάτων αποτελεί ο συνδυασμός τους ή η σύζευξή τους με μικρομοριακά φάρμακα, γεγονός που βελτιώνει την ικανότητα του αντισώματος να στοχεύει ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης των θεραπευτικών δυνατοτήτων των αντισωμάτων είναι η χρήση μιας τεχνολογίας που επιτρέπει τη δημιουργία ενός διπλά ειδικού αντισώματος για τη στόχευση δύο αντιγόνων (γνωστό και ως αντίσωμα διπλής μεταβλητής περιοχής [DVD]).


 


Αντισώματα διπλής στόχευσης

Η πλατφόρμα της εταιρείας για τα αμφιειδικά αντισώματα είναι μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία. Στο παρελθόν, ήταν γνωστή ως πλατφόρμα διπλής μεταβλητής περιοχής [DVD]. Στην πραγματικότητα, αυτή η πλατφόρμα μπορεί να παράγει ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αμφιειδικών μορφών και η διπλή μεταβλητή περιοχή αποτελεί ένα μικρό μόνο τμήμα της. Αυτές οι αμφιειδικές μορφές διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα πρωτεϊνικών συνδέσεων και βιολογικών χαρακτηριστικών.

Στην Ογκολογία θεωρούμε την πλατφόρμα μας για τα αμφιειδικά αντισώματα ως την οδό προς μια νέα βιολογία και όχι απλώς προς τη συνδυαστική θεραπεία. Για παράδειγμα, μελετάμε τις χρήσεις των αμφιειδικών αντισωμάτων στη βελτίωση της απόδοσης των συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκου (ADC).  Σε προκλινικά συστήματα, είμαστε σε θέση να καταδείξουμε ότι ένα αμφιειδικό αντίσωμα που προσδένεται σε δύο τμήματα του ίδιου μοριακού στόχου προσλαμβάνεται από τα καρκινικά κύτταρα καλύτερα σε σχέση με ένα παραδοσιακό σύζευγμα αντισώματος-φαρμάκου. Έτσι, είναι δυνατή η χορήγηση μεγαλύτερου φορτίου τοξίνης, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Παρομοίως, ένα αμφιειδικό αντίσωμα που προσδένεται σε δύο μοριακούς στόχους του ίδιου καρκινικού κυττάρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση της ειδικότητας του όγκου, επιτρέποντάς μας να προσβάλουμε στόχους που παρουσίαζαν κάποιον βαθμό έκφρασης σε φυσιολογικό ιστό. Με την πλατφόρμα μας για τα αμφιειδικά αντισώματα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα ευρύ φάσμα πρωτεϊνικών κατασκευών, οδεύοντας τελικώς προς μια νέα βιολογία με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης.

Διαβάστε πώς καταπολεμάμε τη νόσο με ένα διπλό χτύπημα. 

Καινοτόμος, στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων

Διερευνούμε διάφορες νέες μεθόδους χορήγησης φαρμάκων που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ακρίβεια και ισχυρότερη επίδραση. Από τη μείωση των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας στα υγιή κύτταρα έως το άνοιγμα νέων δρόμων για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών παθήσεων, η έρευνά μας όσον αφορά την καινοτόμο, στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων αποσκοπεί στην αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης των νόσων.

Συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου [ADC]

Τα συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου [ADC] αντιπροσωπεύουν μια καθιερωμένη τεχνολογική πλατφόρμα που χορηγεί έναν θεραπευτικό παράγοντα απευθείας στο επιθυμητό σημείο χρησιμοποιώντας την ακριβή στόχευση ενός αντιγόνου.

Ένα σύζευγμα αντισώματος-φαρμάκου δεσμεύει μια ισχυρή τοξίνη, δηλαδή μια τοξίνη που είναι υπερβολικά ισχυρή για συστηματική χορήγηση, και τη συνδέει με ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, έτσι ώστε να χορηγηθεί απευθείας στα καρκινικά κύτταρα αφήνοντας ανεπηρέαστο τον φυσιολογικό ιστό. Η λογική που διέπει τα συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου δεν είναι καινούργια, ωστόσο μόλις πρόσφατα κατέστη δυνατός ο συνδυασμός των επιτευγμάτων στην ταυτοποίηση στόχων, τη μηχανική αντισωμάτων, τη χημεία σύζευξης και την τεχνολογία τοξινών για τη δημιουργία αυτής της πολλά υποσχόμενης πλατφόρμας.

Η ισχύς μας στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη μονοκλωνικών αντισωμάτων υψηλής ειδικότητας, καθώς και η πείρα μας στο πεδίο της χημείας μικρών μορίων και την αναλυτική καθιστούν τα συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου έναν ισχυρό τομέα ανάπτυξης για την AbbVie.

Δείτε πώς στοχεύουμε με απευθείας χτυπήματα τα καρκινικά κύτταρα.

Αξιοποίηση της δύναμης του σώματος

Καθώς κατανοούμε βαθύτερα την ανθρώπινη βιολογία, είμαστε ταυτόχρονα σε θέση να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του σώματος προκειμένου να αποκαλύψουμε νέους τρόπους καταπολέμησης των νόσων. Ο καρκίνος και οι παθήσεις ανοσολογικής φύσης αποτελούν δύο πεδία όπου η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει το γεγονός ότι νέες λύσεις ενδέχεται να προέλθουν από το εσωτερικό του σώματος.Ανοσο-ογκολογία και ανοσοθεραπείες

Στην Ογκολογία θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτίθεται στους όγκους, ενώ για τις παθήσεις ανοσολογικής φύσης, θέλουμε να το καταστείλουμε, διότι προκαλεί βλάβες μέσω ακατάλληλων επιθέσεων σε φυσιολογικούς ιστούς. Το κλειδί της θεραπείας και για τους δύο τύπους νόσων ενδεχομένως περιλαμβάνει τις ανοσοθεραπείες.

Για παράδειγμα, διεξάγεται μια συνεχής μάχη μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και των όγκων. Οι όγκοι χρησιμοποιούν διάφορους μηχανισμούς για να αποφύγουν την καταστροφή τους από τα ανοσοποιητικά κύτταρα. Ένας από τους τρόπους που το πετυχαίνουν είναι η δέσμευση υποδοχέων σημείων ελέγχου στα ανοσοποιητικά κύτταρα. Τα μόρια σημείων ελέγχου είναι διακόπτες ενεργοποίησης στα ανοσοποιητικά κύτταρα και η ενεργοποίησή τους αναστέλλει την ανοσολογική απόκριση που αφορά τη στόχευση αυτού που αναγνωρίζεται ως «ξένο» στο σώμα. Όταν οι όγκοι δεσμεύουν αυτά τα σημεία ελέγχου, τα ανοσοποιητικά κύτταρα δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τον όγκο ως αντικείμενο επίθεσης και συνεπώς αμβλύνεται η δραστικότητά τους. Το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ανοσοθεραπεία τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε όταν οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η διακοπή της λειτουργίας αυτών των υποδοχέων σημείων ελέγχου μπορούσε να ενεργοποιήσει τα ανοσοποιητικά κύτταρα και να προκαλέσει αποκρίσεις ενάντια στους όγκους.

Η δραστηριότητα των αναστολέων σημείων ελέγχου ενάντια στους όγκους μάς διδάσκει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να ελέγχει τους όγκους, ωστόσο ο αποκλεισμός των σημείων ελέγχου είναι μόνο μία από τις πιθανές προσεγγίσεις. Ερευνούμε διάφορες προσεγγίσεις πέραν των αναστολέων σημείων ελέγχου εδώ και αρκετά χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα επιτεύγματά μας στην ανοσοθεραπεία.

Η επιστήμη της παραγωγής

Τα φάρμακά μας είναι τόσο αποτελεσματικά όσο η δυνατότητά μας να τα διαθέτουμε στην αγορά. Συνεχίζουμε να αναζητούμε νέους τρόπους που να διασφαλίζουν ότι μπορούμε να παρασκευάσουμε τα προϊόντα των ανακαλύψεών μας και να τα προσφέρουμε στους ασθενείς με ασφάλεια και την υψηλότερη ποιότητα.


 Παραγωγή βιολογικών παραγόντων

Η επιτυχία στην παραγωγή βιολογικών παραγόντων αποτιμάται κατά κύριο λόγο με βάση την αναπαραγωγιμότητα των προϊόντων. Μέσω εξελιγμένης ανάπτυξης κυτταρικών σειρών, παρασκευής κυτταρικών καλλιεργειών και ελέγχου ποιότητας, υπερνικούμε την πολυπλοκότητα της παρασκευής μεγάλων μορίων προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις συνεπείς επιδόσεις των φαρμάκων. Η τεχνογνωσία μας όσον αφορά στους βιολογικούς παράγοντες έγκειται στο γεγονός ότι έχουμε αναπτύξει το πρώτο πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα. Σήμερα, η ομάδα παρασκευής βιολογικών παραγόντων της εταιρείας συνεχίζει να ηγείται στο πεδίο, παρέχοντας επιστημονική υποστήριξη όσον αφορά όλες τις πτυχές της διαδικασίας παρασκευής. Η ομάδα μας συνεργάζεται με το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης [R&D] και τους πελάτες μας στον τομέα της κατ’ ανάθεση παρασκευής με στόχο την αυξημένη ανάπτυξη και μεταφορά νέων προϊόντων στα εργοστάσια εμπορικής παραγωγής, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που σχετίζονται με την παρασκευή προϊόντων ή με εργαστηριακές δοκιμές, καθώς και τον προσδιορισμό και την εφαρμογή βελτιώσεων στις διαδικασίες που αυξάνουν τις αποδόσεις ή την παραγωγικότητα. Υποστηρίζουμε την παρασκευή χημικών φαρμακευτικών ουσιών ή φαρμακευτικών ουσιών μέσω ζύμωσης, στείρων ή μη στείρων φαρμακευτικών προϊόντων, μεθόδων αναλυτικών εξετάσεων και συσκευών που εξασφαλίζουν τη χορήγηση φαρμάκων.

Τεχνολογία Meltrex, μια καινοτόμος φαρμακευτική μορφή

Ένα κοινό πρόβλημα στη φαρμακευτική έρευνα παρουσιάζεται όταν ένα φάρμακο δεν διαλύεται στο νερό και, συνεπώς, δεν μπορεί να απορροφηθεί στο σώμα. Ανακαλύψαμε έναν τρόπο χρήσης των ίδιων τεχνικών εξώθησης τήγματος που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα εδώ και αιώνες, προκειμένου να τις εφαρμόσουμε στην Ιατρική, δημιουργώντας δυνατότητες  μορφοποίησης νέων φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών που παρουσιάζουν μια ποικιλία νόσων, από ιικές λοιμώξεις έως καρκίνο.

Διαβάστε σχετικά με την αναπάντεχη σύνδεση μεταξύ δοχείων γάλακτος και νέων φαρμάκων