Το όραμά μας

Μέσω της πρωτοποριακής επιστήμης μας και της προάσπισης της υγείας θα συνεχίσουμε να επαναπροσδιορίζουμε τα πρότυπα φροντίδας και να βοηθούμε περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν τον έλεγχο της ασθένειάς τους

Η δέσμευσή μας για θετική επίδραση

Η φροντίδα για τους ανθρώπους με παθήσεις ανοσολογικής φύσης άλλαξε ριζικά με την εισαγωγή των βιολογικών φαρμάκων. Ωστόσο, παρόλα τα επιτεύγματα που σημειώθηκαν σε επίπεδο θεραπειών τα τελευταία 20 χρόνια, οι εν λόγω παθήσεις εξακολουθούν να έχουν σημαντική επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων.

Έχουμε δεσμευτεί να εξελίσσουμε την επιστημονική κατανόηση των συγκεκριμένων παθήσεων με βάση τις ανάγκες των ασθενών – η σταθερή κινητήρια δύναμη της επιστήμης μας.

Η Ανοσολογία βρίσκεται στο επίκεντρό μας

Εδώ και δύο δεκαετίες η εκτενής τεχνογνωσία μας στην Ανοσολογία έχει επιφέρει καθοριστικής σημασίας βελτίωση στη ζωή πολλών ανθρώπων με παθήσεις ανοσολογικής φύσης.