Πολιτικές τήρησης απορρήτου AbbVie & Οδηγίες κοινότητας

Κάνοντας κλικ στους παρακάτω γρήγορους συνδέσμους, θα μεταφερθείτε στην πολιτική στην οποία κάνετε κλικ:

 

Σε ισχύ από 25 Μαΐου, 2018

Σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου, 2020

Σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου, 2020

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ABBVIE

 Αυτή η Διαδικτυακή Ενημέρωση Ιδιωτικότητας (“Ενημέρωση Ιδιωτικότητας”) εξηγεί πως χειρίζεται η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. («AbbVie»), που εδρεύει στην οδό Μαρίνου Αντύπα, Τ.Κ.141 21, Ν. Ηράκλειο Αττικής, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και λαμβάνει από χρήστες μέσω εντύπων, διαδικτυακών τόπων, εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και άλλων ψηφιακών και offline υπηρεσιών και προϊόντων που ελέγχονται από την AbbVie τα οποία αναφέρονται σε αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας (συλλογικά «Υπηρεσίες της AbbVie»).

Περιληψη

Αυτή η συνοπτική ενότητα παρέχει σύντομη ανασκόπηση της Ενημέρωσης Ιδιωτικότητας. Παρακαλώ διαβάστε την πλήρη Ενημέρωση Ιδιωτικότητας παρακάτω για πιο λεπτομερείς πληροφορίες


Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Σας

Πότε Μοιραζόμαστε τις Πληροφορίες Σας

Oι Επιλογές Ιδιωτικότητας που έχετε

Ασφάλεια

Πρόσβαση στους Ιστότοπους μας Παγκοσμίως

Αλλαγές στην ΕνημέρωσηΙδιωτικότητάς μας

Πληροφορίες που συλλέγουμε

H AbbVie συλλέγει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie:
 
 • Πληροφορίες που παρέχετε. Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα υγείας που παρέχετε όταν εγγράφεστε για προϊόντα και υπηρεσίες μας, απαντάτε σε ερωτηματολόγια ή έρευνες ή επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών της AbbVie.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα. Η διεύθυνση IP και πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν για τη χρήση των Υπηρεσιών της AbbVie μπορούν να συλλεχθούν αυτόματα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ιχνηλάτησης, όπως cookies. Το λογισμικό του διαδικτυακού browser μπορεί να ρυθμιστεί να απορρίπτει όλα τα cookies· ωστόσο, τα cookies μπορούν να σας επιτρέψουν να εκμεταλλευτείτε ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας τα οποία μπορεί να μη λειτουργούν εάν απορρίψετε τα cookies.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από άλλες πηγές. Μπορεί να συνδυάσουμε πληροφορίες για εσάς από τις Υπηρεσίες της AbbVie, πληροφορίες που συλλέγονται offline

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Πώς Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες σας

Η AbbVie χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε για διάφορους σκοπούς, κυρίως:

 • Για να σας παράσχει προγράμματα και υπηρεσίες της AbbVie που ζητάτε.
 • Για να προσαρμόσει και να βελτιώσει την εμπειρία σας με τις Υπηρεσίες της AbbVie.
 • Για να βελτιώσει γενικά τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες της AbbVie

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Πότε Μοιραζόμαστε τις Πληροφορίες Σας

Η AbbVie δεν πωλεί ή αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα σας σε άσχετους τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από:

 • Σε συνδεδεμένες εταιρίες και τρίτους παρόχους υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών στους ιστότοπους μας, περιλαμβανομένων της  διαδικτυακής προώθησης και διαφήμισης και για υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών. Ζητάμε από αυτά τα μέρη να χειριστούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους κατάλληλους συμβατικούς όρους αναφορικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια και αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας.
 • Σε άλλη εταιρία σε σχέση με την πώληση ή μεταφορά μιας από τις γραμμές προϊόντων μας ή κλάδων μας, που περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω μίας ή περισσότερων από τις Υπηρεσίες της AbbVie.
 • Σε κρατικές κανονιστικές αρχές ή όπως μπορεί να απαιτείται ώστε να συμμορφώνεται η AbbVie

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Οι Επιλογές Ιδιωτικότητας που έχετε

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή εάν έχετε απορίες για αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας ή για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και που σας αφορούν. Παρακαλώ υποβάλλετε τα ερωτήματα σχετικά με θέματα ιδιωτικότητας εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή σε Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Γερμανία (υπόψη: EU DPO - Hildebrandt Andreas).

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Ασφάλεια

Η AbbVie διατηρεί κατάλληλους ελέγχους και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ώστε να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά όταν μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ένας μη εξουσιοδοτημένος τρίτος.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Πρόσβαση στους Ιστότοπούς Μας Παγκοσμίως

Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων μεταξύ της AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., της μητρικής εταιρίας AbbVie Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και άλλων συνδεδεμένων εταιριών της AbbVie διέπεται από τη Συμφωνία Διαβίβασης Δεδομένων Μεταξύ των Συνδεδεμένων Εταιριών της AbbVie η οποία βασίζεται στις πρότυπες συμβάσεις της ΕΕ για διαβιβάσεις δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Αλλαγές στην Ενημέρωση Ιδιωτικότητας της AbbVie

Ελέγχετε τακτικά αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας, καθώς μπορεί να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε τμήματα αυτής της Ενημέρωσης Ιδιωτικότητας από καιρό εις καιρό, σύμφωνα με οιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις συγκατάθεσης. Οιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτώνται έγκαιρα σε αυτή τη σελίδα και θα συνοδεύονται από τη νέα ημερομηνία ισχύος στην κορυφή της σελίδας.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες »

Online Ενημέρωση Ιδιωτικότητας Της Abbvie

Σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018

Αυτή η διαδικτυακή Ενημέρωση Ιδιωτικότητας («Ενημέρωση Ιδιωτικότητας») εξηγεί πως, η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε. (“AbbVie”), χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και λαμβάνει από χρήστες μέσω εντύπων, διαδικτυακών τόπων, εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και άλλων ψηφιακών και offline υπηρεσιών και προϊόντων που ελέγχονται από την AbbVie τα οποία αναφέρονται σε αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας (συλλογικά, «Υπηρεσίες της AbbVie»).

Τυποι Πληροφοριων Που Συλλεγουμε Online

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξουμε και να λάβουμε όσο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της AbbVie περιγράφονται σε αυτή την ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο δεδομένα που παρέχετε σε εμάς όσο και δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της AbbVie.

Για τους σκοπούς της παρούσας Γνωστοποίησης Ιδιωτικότητας, «Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνουν οποιαδήποτε δεδομένα σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν αυτά τα δεδομένα συνδυάζονται με οποιαδήποτε δεδομένα για την υγεία ή την ιατρική κατάσταση, αναφερόμαστε στις πληροφορίες που προκύπτουν ως «Δεδομένα Υγείας». Συλλέγουμε τα Δεδομένα για την Υγεία σας μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή εάν απαιτείται από τον νόμο.

Πληροφορίες Που Παρέχετε

Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε για υπηρεσία ή πρόγραμμα ώστε να λάβετε μεγάλο μέρος των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie. Ωστόσο, κάποιο από το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους ή ταυτοποιημένους χρήστες και απαιτείται να καταχωρήσετε προφίλ ή να χορηγήσετε συγκεκριμένα στοιχεία για τον εαυτό σας προκειμένου να σας χορηγήσουμε την υπηρεσία.

Προσωπικά Δεδομένα που Υποβάλλετε κατά τη Διάρκεια της Εγγραφής ή σε Απάντηση σε Ερωτηματολόγια

Η AbbVie συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie, για παράδειγμα, μέσω εντύπου ένταξης προκειμένου να εγγραφείτε για προγράμματα και υπηρεσίες της AbbVie, να λάβετε προϊόντα και προωθητικές πληροφορίες, να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της AbbVie ή να απαντήσετε σε ερωτηματολόγια ή έρευνες της AbbVie. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Όνομα
 • Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Στοιχεία εγγραφής όπως όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση και δημογραφικά δεδομένα, τα οποία υπόκεινται στη συγκατάθεσή σας, στο πλαίσιο προγράμματος υποστήριξης ασθενών, έρευνας ή ερωτηματολογίου.
 • Στοιχεία αμοιβών όταν παρέχετε υπηρεσία στην AbbVie υπό την ιδιότητά σας ως επαγγελματίας υγείας.
 • Δεδομένα που αφορούν την εργασία, μόρφωση και άλλα ιστορικά στοιχεία όταν αναζητάτε εργασία στην AbbVie.
 • Στοιχεία σχετικά με  με το επάγγελμά σας, κλινικής πρακτικής, και εκπαιδευτικά στοιχεία όταν συμμετέχετε σε πρόγραμμα, έρευνα ή μελέτη υπό τη χορηγία της AbbVie, υπό την ιδιότητά σας ως επαγγελματίας υγείας.

Προσωπικά Δεδομένα που Υποβάλλετε Κατά τη Διάρκεια Άλλων Αλληλεπιδράσεων με την AbbVie

Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την AbbVie ώστε να υποβάλλετε ερωτήσεις, να συζητήσετε τις ανησυχίες σας, ή να αναφέρετε ζητήματα όσον αφορά στα προϊόντα μας. Εάν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από την AbbVie, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε πληροφορίες επικοινωνίας καθώς και οποιαδήποτε Σχετικά με την Υγεία ή/και Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με το αίτημά σας.

Δεδομένα που Μπορεί να Συλλέγονται Αυτόματα

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της AbbVie, μπορεί να συλλέξουμε αυτόματα ορισμένα στοιχεία χρήσης και συσκευής όπως περιγράφεται παρακάτω.

Διεύθυνση IP

Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (“IP”) του υπολογιστή σας ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής όταν επισκέπτεστε τις Υπηρεσίες της AbbVie. Μια διεύθυνση IP ταυτοποιεί την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στους Ιστότοπους , γεγονός που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε επικοινωνία με τον υπολογιστή σας καθώς περιηγείστε στις Υπηρεσίες της AbbVie και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο.

Cookies και Άλλες Τεχνολογίες Ιχνηλάτησης

Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες για τη χρήση των Υπηρεσιών της AbbVie μέσω τεχνολογιών ιχνηλάτησης όπως  cookies και ιστοφάρους (web beacons). Ένα “cookie” είναι μοναδικός αριθμητικός κωδικός που μεταφέρεται στον υπολογιστή σας ώστε να ανιχνεύει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας και να σας αναγνωρίζει ως επαναλαμβανόμενο επισκέπτη. Ιστοφάρος είναι διαφανής γραφική εικόνα που τοποθετείται σε ιστότοπο, e-mail ή διαφήμιση που επιτρέπει την παρακολούθηση πραγμάτων όπως η δραστηριότητα του χρήστη και η επισκεψιμότητα του ιστότοπου. Αυτές οι τεχνολογίες μας βοηθούν να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να σας ενδιαφέρουν περισσότερο με βάση τα δεδομένα “clickstream” που δείχνουν τις προηγούμενες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες της AbbVie.

Για ιχνηλάτηση αναλύσεων ιστότοπων, χρησιμοποιούμε Google Analytics . Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα σας να χρησιμοποιηθούν από την Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε  στον browser το πρόσθετο μη συμμετοχής στο Google Analytics στη σελίδα Google Analytics opt-out page.

Προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τα cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης, περιλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους, παρακαλώ επισκεφτείτε το http://youronlinechoices.eu/. Παρακαλώ σημειώστε ότι κάποια cookies είναι βασικά για τη λειτουργία των ιστότοπων και εάν τα διαγράψετε ή τα απενεργοποιήσετε αυτό θα μειώσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Κινητή Ιχνηλάτηση

Ορισμένες Υπηρεσίες της AbbVie είναι διαθέσιμες είτε ως κινητές εφαρμογές είτε ως κινητοί ιστότοποι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε κινητές συσκευές. Εάν χρησιμοποιείτε κινητή συσκευή για πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της AbbVie, μπορούμε να συλλέξουμε τα ακόλουθα ειδικά για την κινητή συσκευή δεδομένα επιπρόσθετα στα άλλα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω: συσκευή ή διαφημιστικό ID, τύπος συσκευής, τύπος hardware, διεύθυνση ελέγχου πρόσβασης στα μέσα (“MAC”), διεθνής ταυτότητα κινητού εξοπλισμού (“IMEI”), την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, την πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για πρόσβαση ή για κατέβασμα της Υπηρεσίας της AbbVie (π.χ., Apple, Google, Amazon, Windows), δεδομένα θέσης και δεδομένα χρήσης για τη συσκευή σας και για τη χρήση των Υπηρεσιών της AbbVie.

Δεδομένα που Συλλέγονται από Άλλες Πηγές

Μπορεί να συνδυάσουμε δεδομένα για εσάς από τη μία επίσκεψη σε μια Υπηρεσία της AbbVie με δεδομένα για εσάς από επισκέψεις σε άλλες Υπηρεσίες της AbbVie. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε δεδομένα για εσάς που συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie με δεδομένα που έχουμε συλλέξει offline, καθώς και με δεδομένα που παρέχονται σε εμάς από τρίτους.

Πως Χρησιμοποιούμε Τα Δεδομένα Σας

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ώστε να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στις Υπηρεσίες της AbbVie, να βελτιώσουμε γενικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για άλλους εσωτερικούς επιχειρησιακούς σκοπούς, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Παροχή Προγραμμάτων και Υπηρεσιών που Ζητάτε

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για μία από τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie ώστε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, να προσφέρουμε βέλτιστη εμπειρία για τον πελάτη, να εκτελέσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ή/και με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Marketing

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε προωθητικές πληροφορίες από την AbbVie, όπως προσφορές όσον αφορά στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες της AbbVie, προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες για τα προϊόντα μας ή άλλες ενημερώσεις και προσφορές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία επικοινωνίας και άλλα Προσωπικά Δεδομένα ώστε να σας στείλουμε προωθητικές πληροφορίες. Μπορείτε να  επιλέξετε να μην λαμβάνετε εμπορικές πληροφορίες με τον τρόπο που υποδεικνύεται στο σχετικό προωθητικό μήνυμα.

Προσαρμοσμένες Εμπειρίες Χρήστη

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημιουργία προσαρμοσμένων προσφορών, πληροφοριών ή υπηρεσιών που διαμορφώνονται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP και τα δεδομένα που λαμβάνουμε αυτόματα μέσω της χρήσης cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών ιχνηλάτησης ώστε να κάνουμε τις Υπηρεσίες της AbbVie ευκολότερες στη χρήση και να πλοηγηθούμε καθώς και να προσωποποιήσουμε το περιεχόμενο που παρέχεται στις Υπηρεσίες της AbbVie αναμένοντας πληροφορίες και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες μετά από τη συγκατάθεσή σας. Σε άλλες περιπτώσεις συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για το νόμιμο επιχειρησιακό συμφέρον μας να βελτιστοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε τις εμπειρίες του χρήστη.

Βελτίωση Επιχείρησης και Προϊόντος

 Προκειμένου να ανακαλύψουμε νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την AbbVie να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και να βελτιώσει, αναπτύξει και αξιολογήσει υπηρεσίες προϊόντων, υλικά, προγράμματα και θεραπείες, η AbbVie αναλύει τις πληροφορίες που έχετε χορηγήσει για τα νόμιμα συμφέροντά της για τη βελτίωση της επιχείρησης και των προϊόντων.

Ανάλυση Υπηρεσιών και Βελτίωση

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε και τις πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα σχετικά με τη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών της AbbVie ώστε να παρακολουθήσουμε μορφές κίνησης και προτιμήσεις των χρηστών για τα νόμιμα επιχειρησιακά συμφέροντα της βελτίωσης, της ανάλυσης και της βελτιστοποίησης των Υπηρεσιών της AbbVie.

Χρήση και Τήρηση Δεδομένων

Θα τηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από τους ισχύοντες νόμους ή την έννομη τάξη.

Ποτε Μοιραζόμαστε Τις Πληροφορίες Σας Με Τρίτους

Μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτους όπως περιγράφεται παρακάτω. Δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους για τους δικούς τους προωθητικούς σκοπούς.

Συνδεδεμένες Εταιρίες, Πάροχοι Υπηρεσίων και Προμηθευτές

Έχουμε σχέσεις με διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές, περιλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιριών μας, οι οποίοι μας βοηθούν να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας και για τους οποίους μπορεί να είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας στην πορεία της παροχής υπηρεσιών στην AbbVie. Δεν θα εξουσιοδοτήσουμε αυτά τα μέρη να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας για οιοδήποτε σκοπό δεν σχετίζεται με την επιχειρησιακή λειτουργία της AbbVie, και τους ζητάμε να χειριστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβατικές διατάξεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας και αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας.

Ιστότοποι  Σε Συνεργασία με Τρίτους

Μπορεί να συνεργαστούμε με άλλες εταιρίες ώστε να σας παράσχουμε περιεχόμενο ή υπηρεσίες από κοινού ή σε συνεργασία. Σε έναν από κοινού ιστότοπο, θα δείτε να παρουσιάζεται στην οθόνη τόσο το λογότυπο της AbbVie όσο και το λογότυπο του συνεργάτη . Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε έναν από κοινού ιστότοπο, μπορεί να πρέπει να συμπληρώστε ένα νέο online έντυπο εγγραφής και αυτές οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες της AbbVie. Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλες εταιρείες, θα πρέπει να διαβάσετε τις μεμονωμένες πολιτικές ιδιωτικότητας των συνεργατών μας, καθώς μπορεί να διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από τις δικές μας. Η ανάγνωση αυτών των πολιτικών θα σας βοηθήσει να λάβετε απόφαση μετά από ενημέρωση εάν θέλετε να δώσετε τις πληροφορίες σας σε έναν δεδομένο ιστότοπο.

Αναφορές Προϊόντος

Εάν επικοινωνήσετε με την AbbVie όσον αφορά στην εμπειρία σας στη χρήση ενός από τα προϊόντα μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για την υποβολή αναφορών σε κανονιστικές αρχές της βιομηχανίας και όπως απαιτείται από τον νόμο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες ώστε επικοινωνήσουμε με τον συνταγογραφούντα ιατρό για παρακολούθηση όσον αφορά σε ένα απρόσμενο συμβάν που αφορά τη χρήση του προϊόντος μας.

Νόμιμα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, η AbbVie μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας ώστε να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση ή απαίτηση, όπως συμμόρφωση με υποχρεώσεις αναφοράς στις κρατικές κανονιστικές αρχές όσον αφορά στην ασφάλεια των φαρμακευτικών προϊόντων μας, ή σε σχέση με την πώληση ή την μεταφορά μιας από τις γραμμές προϊόντων ή των διευθύνσεων, η οποία περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω μίας ή περισσότερων από τις Υπηρεσίες της AbbVie. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα ώστε να προστατεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στον δυνατό βαθμό. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ώστε να ερευνήσουμε και να ασκήσουμε δίωξη σε χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες μας ή οι οποίοι εμπλέκονται σε συμπεριφορά η οποία είναι παράνομη ή επιζήμια για άλλους ή για την AbbVie. 

Ιδιωτικότητα Παιδιών

Η AbbVie δεν συλλέγει ή χρησιμοποιεί συνειδητά Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από παιδιά στις Υπηρεσίες της AbbVie. Δεν επιτρέπουμε συνειδητά σε παιδιά να παραγγείλουν τα προϊόντα μας, να επικοινωνούν μαζί μας ή να χρησιμοποιούν τις online υπηρεσίες μας. Εάν είστε γονέας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει δώσει πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που ορίζεται παρακάτω και θα συνεργαστούμε μαζί σας για την αντιμετώπιση του θέματος.

Οι Επιλογές Ιδιωτικότητας Που Έχετε

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οιαδήποτε στιγμή εάν έχετε απορίες για την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας ή για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς. Βάσει της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ και της Ελλάδας, δικαιούστε να ζητήσετε πρόσβαση ή/και να ζητήσετε να διορθωθούν, να αποκλειστούν ή να διαγραφούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας, η διαβίβαση σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή (αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των προηγούμενων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων), ή να αντιτεθείτε σε οιαδήποτε χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Εάν AbbVie δεν είναι σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες ή να κάνει την αλλαγή που ζητάτε, θα σας δοθούν αιτίες για αυτή την απόφαση. Υπό την τοπική νομοθεσία δικαιούστε επίσης να καταθέσετε παράπονο στην τοπική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακαλώ υποβάλλετε τα ερωτήματα για την ιδιωτικότητά σας εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή σε Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Γερμανία (υπόψη: Andreas Hildebrandt  EU DPO )

Ασφάλεια Δεδομένων

Η AbbVie τηρεί εύλογα τεχνικά, διοικητικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας και ελέγχους ώστε να διασφαλίσει οιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών της AbbVie. Ωστόσο, υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος να υποκλέψει διαδικτυακή μετάδοση ή κάποιος να βρει τρόπο να παραβιάσει τα συστήματα ασφαλείας μας. Σας ενθαρρύνουμε να δείχνετε προσοχή κατά τη μετάδοση Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο, ειδικά όσον αφορά στις πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία. Η AbbVie δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας· επομένως, όταν μεταδίδεται Προσωπικά Δεδομένα στις Υπηρεσίες της AbbVie, πρέπει να ισοσταθμίζετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Σύνδεσμοι Για Ιστότοπους Τρίτων Και Πρόσθετα (Plug-ins) Μέσων Κοινωνίκης Δικτύωσης

Η παρούσα Ενημέρωση Ιδιωτικότητας δεν εφαρμόζεται σε Υπηρεσίες της AbbVie που δεν συνδέονται σε αυτή την Ενημέρωση  Ιδιωτικότητας ή σε ιστότοπους τρίτων στους οποίους μπορεί να συνδέονται οι Υπηρεσίες της AbbVie. Οι Υπηρεσίες της AbbVie μπορεί να χρησιμοποιούν πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. το κουμπί “Like” του Facebook, το κουμπί “Share to Twitter”) ώστε να σας επιτρέψουν να μοιράζεστε εύκολα πληροφορίες με άλλους. Όταν επισκέπτεστε τις Υπηρεσίες της AbbVie, ο διαχειριστής του πρόσθετου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να τοποθετήσει cookie στον υπολογιστή σας ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που επιτρέπει σε αυτόν  να αναγνωρίζει άτομα που έχουν επισκεφτεί τον Ιστότοπό μας στο παρελθόν. Εάν εισέλθετε στον Ιστότοπο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (π.χ., Facebook, Twitter) κατά την περιήγησή σας  στην Υπηρεσία της AbbVie, το πρόσθετο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει σε αυτόν τον Ιστότοπο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να λάβει πληροφορίες ότι επισκεφτήκατε την Υπηρεσία της AbbVie. Το πρόσθετο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει επίσης στον Ιστότοπο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να μοιραστεί πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στην Υπηρεσία της AbbVie με άλλους χρήστες του Ιστότοπου των δικών τους Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Αυτές οι ρυθμίσεις τελούν υπό τη διαχείριση του ιστότοπου του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και διέπονται από την πολιτική ιδιωτικότητάς του.

Πρόσβαση Στους Ιστότοπους Παγκοσμίως

Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία και λειτουργεί από την AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., αλλά οι πληροφορίες που παρέχετε θα είναι προσβάσιμες από τις συνδεδεμένες εταιρίες, παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές μας σε άλλα κράτη, και εάν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο από κράτος εκτός του κράτους σας, η επικοινωνία μαζί μας θα οδηγήσει απαραίτητα στη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών. Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να διαβιβασθούν στη μητρική εταιρία μας, AbbVie Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) ή σε άλλες συνδεδεμένες εταιρίες της AbbVie, περιοχές που μπορεί να μην παρέχουν επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων ισοδύναμο με αυτό της χώρας σας. Έχουμε συνάψει Συμφωνία Διαβίβασης Δεδομένων Μεταξύ των Συνδεδεμένων Εταιριών της AbbVie με την AbbVie Inc., η οποία βασίζεται στο μοντέλο σύμβασης της ΕΕ για διαβιβάσεις δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας και καλύπτει όλες τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών της AbbVie σε ολόκληρο τον κόσμο ώστε να διασφαλίσει επαρκή προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αντίγραφο μπορεί να ληφθεί αποστέλλοντας email σε privacyoffice@abbvie.com. Οιεσδήποτε διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός του ΕΟΧ θα γίνουν σε συμμόρφωση με τους διεθνείς περιορισμούς διαβίβασης δεδομένων που εφαρμόζονται υπό τους νόμους προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ, περιλαμβανομένης, όπου εφαρμόζεται, της χρήσης πρότυπων συμβάσεων της ΕΕ για διαβιβάσεις δεδομένων σε εταιρίες επεξεργασίας.

Αλλαγές Στην Γνωστοποίηση Ιδιωτικότητας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται στην ισχύουσα  Ενημέρωση Ιδιωτικότητας όταν οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από εσάς ή υπό την εξουσιόδότησή σας. Ωστόσο, εκτός κι αν απαιτείται συγκατάθεση ή εάν απαιτείται από τον νόμο, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους όρους της παρούσας Ενημέρωσης Ιδιωτικότητας οιαδήποτε στιγμή. Οιεσδήποτε αλλαγές σε αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας θα αντανακλώνται σε αυτή τη σελίδα με νέα ημερομηνία ισχύος. Η AbbVie σας ενθαρρύνει να εξετάζετε τακτικά αυτή την Ενημέρωση Ιδιωτικότητας για οιεσδήποτε αλλαγές. Οιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται κατά τη συνεχή χρήση των Υπηρεσιών της AbbVie θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την αναρτημένη Ενημέρωση Ιδιωτικότητας.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ »

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ABBVIE ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε., η οποία εδρεύει στην οδό Μαρίνου Αντύπα 41-45, Τ.Κ. 141 21, Νέο Ηράκλειο Αττικής, +30 214 416 5 555 (Τηλέφωνο), +30 214 41 65 551-2 (FAX) και τους παρόχους υπηρεσιών της (εφεξής «AbbVie», «εμείς» ή «μας») στα πλαίσια του Προγράμματος Υποστήριξης Ασθενών της AbbVie (το «Πρόγραμμα»). Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν την ίδια σημασία όπως αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ισχύει στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.. 

ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών  δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία μπορεί να λάβουμε απευθείας από εσάς ή από τον θεράποντα ιατρό σας, βάσει της συγκατάθεσής σας:

·         στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, και

·         ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως δεδομένα που αφορούν στη χρήση της υπηρεσίας μας και δεδομένα σχετικά με την υγεία σας.

Η AbbVie ή/και οι πάροχοι υπηρεσιών της ενδέχεται να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

·         διαχείριση του προγράμματος και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών,

·         επικοινωνία με τον επαγγελματία της υγείας και ενημέρωσή του σχετικά με το φάρμακό σας και τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα,

·         υπενθύμισή σας για λήψη του φαρμάκου που σας συνταγογραφείται,

·         προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες σας,

·         παροχή προς εσάς υλικού σχετικού με τη θεραπεία σας και το Πρόγραμμα,

·         επικοινωνία για ενημέρωσή σας σχετικά με αλλαγές στο Πρόγραμμα και την άποψή σας  για το Πρόγραμμα,

·         για επίβλεψη ασφάλειας, αναφορές και έλεγχο και για απαντήσεις σε ερωτήματα ή ζητήματα σχετικά με το φάρμακο.

Η AbbVie μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει δεδομένα, που δε σας ταυτοποιούν και τα οποία συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια του Προγράμματος:

·         ώστε να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε και να αξιολογήσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα υλικά και τις θεραπείες μας, και

·         για ερευνητικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικής επιστημονικής έρευνας και δημοσιεύσεων ώστε να βοηθήσει μελλοντικούς ασθενείς, όπως εσείς.

H AbbVie ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για επιστημονική έρευνα, αρχειοθέτηση ή στατιστικούς σκοπούς ή για να συμμορφωθεί με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε παρόχους υπηρεσιών για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Η AbbVie απαιτεί από τους παρόχους των υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και για κανένα άλλο σκοπό. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στη μητρική μας εταιρία AbbVie Inc. ή τις συνδεδεμένες με αυτήν, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με την πορεία του προγράμματος υποστήριξης. Αυτές οι πληροφορίες δε θα περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν άμεσα και η AbbVie δεν θα επιχειρήσει να σας ταυτοποιήσει. Προκειμένου η AbbVie να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων έχει υπογράψει συμβάσεις προκειμένου να μοιράζεται δεδομένα με θυγατρικές εταιρείες του ομίλου της AbbVie και τη μητρική εταιρία της, AbbVie Inc. Οι συμβάσεις αυτές καλύπτουν τις μεταφορές προσωπικών δεδομένων μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου της AbbVie ανά τον κόσμο και διασφαλίζουν επαρκή προστασία για όλα τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η AbbVie έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή ή τη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση  ή πρόσβαση. Τα προσωπικά σας δεδομένα, που σας ταυτοποιούν, θα διατηρηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα για διαχειριστικούς σκοπούς και στη συνέχεια θα διαγραφούν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δεδομένα, που δεν σας ταυτοποιούν, μπορούν επίσης να διατηρηθούν και να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς και αναλύσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα μόνο με τρόπο που περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ίσχυε όταν συλλέχθηκαν τα στοιχεία από εσάς ή όπως ορίστηκε από εσάς. H AbbVie διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων ειδοποίησης ή συναίνεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων .

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση ή/και διόρθωση, αποκλεισμό ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανάκληση της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή (αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα προηγούμενων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων) ή να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε χρήση τέτοιων δεδομένων. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή, στη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και για ορισμένους άλλους σκοπούς. Εάν η AbbVie δεν θα είναι σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες ή να πραγματοποιήσει την αλλαγή που ζητάτε, θα αιτιολογήσει αυτήν την απόφαση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται η AbbVie να διατηρήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ υποβάλετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα εδώ. Επισημαίνεται ότι εάν ανακαλέσετε  τη συγκατάθεση ή αιτηθείτε περιορισμό ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να μη μπορείτε πλέον να συμμετέχετε

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με πως χειρίζεται η AbbVie τα σας προσωπικά δεδομένα, επισκεφτείτε την Πολιτική τήρησης απορρήτου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα γνωστοποίηση ανά πάσα στιγμή (για παράδειγμα, για να συμμορφωνόμαστε με τις αλλαγές στη νομοθεσία, τις πρακτικές μας, τις διαδικασίες και τις οργανωτικές μας δομές, τις απαιτήσεις που επιβάλλονται ή συνιστώνται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κ.ά.). Οι αλλαγές στην παρούσα γνωστοποίηση ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος εφαρμογής τους. Επισκεφτείτε στον ιστότοπό μας προκειμένου να δείτε την τελευταία έκδοση αυτής της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση που προβλέπετε από τη νομοθεσία θα σας ενημερώσουμε επίσης σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές αυτής της παρούσας γνωστοποίησης.

Η παρούσα γνωστοποίηση διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.(«AbbVie») είναι μια Ελληνική βιοφαρμακευτική εταιρεία η οποία αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά φαρμακευτικά προϊόντα και προσφέρει λύσεις προσανατολισμένες στον ασθενή. Η AbbVie είναι τμήμα ενός πολυεθνικού ομίλου  που εστιάζει παγκοσμίως στην ανάπτυξη πρωτοπόρων και καινοτόμων θεραπειών. Στην AbbVie, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε συμμόρφωση  με την ισχύουσα νομοθεσία. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τις  πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού που περιγράφεται παρακάτω. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και γιατί

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που σας αφορούν από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων απευθείας από εσάς καθώς κι από δημόσια διαθέσιμες πηγές, βιογραφικά σημειώματα, online και άλλες βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες και άλλα έγγραφα ή έντυπα που εσείς μας παρέχετε, ώστε να μπορεί η AbbVie να συνεργαστεί μαζί σας στο πλαίσιο ενεργειών που επιχορηγούνται ή υποστηρίζονται από την AbbVie, όπως επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις και συναντήσεις που διοργανώνονται από την AbbVie, Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνομόνων, δραστηριότητες κλινικής έρευνας και ανάπτυξης, εκπαιδευτικές συναντήσεις κ.ά.

Η AbbVie ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό που περιγράφεται παρακάτω:

o    προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, ηλικία, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας,

o    Σύμφωνα το άρθρο 66 παρ. 7α του Ν. 4316/2014 καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ,

τα στοιχεία  των παροχών (χρηματικών ή μη) που γίνονται προς εσάς συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά παροχών για την επιχορήγηση της συμμετοχής σας σε επιστημονικά συνέδρια, αμοιβές που λαμβάνετε για την παροχή υπηρεσίων κ.ά, επαγγελματικά στοιχεία όπως τόπος εργασίας, θέση εργασίας, ιατρικός τομέας που δραστηριοποιήστε, ακαδημαϊκ.α κι επαγγελματικά προσόντα και επιστημονική δραστηρίοτητα (όπως προηγούμενη εμπειρία σε κλινικές μελέτες και συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες στο παρελθόν ή υπό εξέλιξη με την AbbVie και άλλες εταιρείες), δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής ή επιστημονικής έρευνας και άρθρων, και συμμετοχή σε επιστημονικές ενώσεις και συμβούλια,

o    οικονομικά στοιχεία όπως πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού φορολογικού μητρώου, και

o    στοιχεία των αλληλεπιδράσεων σας με εμάς, όπως τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε μαζί σας, τα θέματα που συζητήθηκαν, τη γνώση και τα ερωτήματα που είχατε για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας και τα προϊόντα της, το είδος του υλικού που σας έχουμε παρουσιάσει και τυχόν σχόλια που έχετε παράσχει, τις απαντήσεις σας στο πλαίσιο ερευνών αγοράς κι ερωτηματολογίων και οποιαδήποτε γνώμη  μας παρείχατε σχετικά με συνήθεις τακτικές σας που αφορούν την επιλογή θεραπείας, τους ασθενείς σας και τη διάγνωση καθώς κι άλλες παρόμοιες  πληροφορίες.

Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων πελατών, που διατηρεί η εταιρείας μας, προκειμένου να σχεδιάσουμε και να αξιολογήσουμε οποιαδήποτε υπάρχουσα ή πιθανή μελλοντική συνεργασία της AbbVie μαζί σας καθώς και για να αξιολογήσουμε την εμπειρία και την εξειδίκευσή σας σας, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων») και τυχόν μεταγενέστερη νομοθεσία. Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη διαχείριση οποιασδήποτε υφιστάμενης σχέσης μπορεί να έχουμε μαζί σας, την επικοινωνία μας μαζί σας και προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με την εξειδίκευση σας και τις προτιμήσεις σας καθώς και απαραίτητες πληροφορίες, σχετικά με προϊόντα της εταιρείας μας και για συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες κατόπιν αιτήματός σας.  Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας να διατηρήσουμε τη μεταξύ μας σχέση.

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου η εταιρεία μας να ασκήσει τυχόν συμβατικά της δικαιωμάτα και και να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις, που απορρέουν από οποιαδήποτε μεταξύ μας σύμβαση, καθώς επίσης και για σκοπούς θέσπισης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή όπου έχουμε νομική υποχρέωση (π.χ. στη φαρμακοεπαγρύπνηση και δημοσιοποίηση παροχών βάσει του Ν. 4316/2014). 
 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Η AbbVie μπορεί να διαβιβάσει περιοδικά τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, πάντα σε σχέση με τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα συγκατάθεση. Συγκεκριμένα, μπορεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

o    άλλες εταιρείες εντός του ομίλου της AbbVie και εταιρείες με τις οποίες μπορεί να συνεργαστούμε σχετικά με προτεινόμενα ή υφιστάμενα έργα της AbbVie,

o    εταιρείες τρίτων οι οποίες παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στην AbbVie όπως νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές και πάροχοι υπηρεσιών IT,

o    άλλους τρίτους βάσει δικαστικής απόφασης, για την προάσπιση των συμφερόντων της AbbVie ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία, και  

o    υφιστάμενους ή πιθανούς αγοραστές της επιχείρησης της AbbVie σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς.

Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, όπως περιγράφεται παραπάνω, μπορεί να περιλαμβάνει τη διαβίβασή  τους σε κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ., των οποίων οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να μην είναι ισοδύναμοι, ή να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνους που υπάρχουν στο κράτος διαμονής σας. Η AbbVie, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εφαρμόζει μέτρα, όπως την υπογραφή Συμφωνιών Διαβίβασης  Δεδομένων ώστε να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που διαβιβάζονται παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή.

Προστασία Δεδομένων

Η AbbVie διατηρεί κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας και ελέγχους για την εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει. Ωστόσο, υπάρχει πάντα κάποιος κίνδυνος ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος να παραβιάσει μια διαβίβαση μέσω διαδικτύου ή ότι κάποιος θα βρει έναν τρόπο να εμποδίσει τα συστήματα ασφαλείας μας. Σας παροτρύνουμε να είστε προσεκτικοί κατά τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου, ειδικά των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία σας. Η AbbVie δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δε θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Επομένως, κατά την υποβολή οιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στην AbbVie, πρέπει να σταθμίσετε τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, εάν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση ή τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση ή/και διόρθωση, αποκλεισμό ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διαβίβαση σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανάκληση της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή (αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα προηγούμενων δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων) ή να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε χρήση τέτοιων δεδομένων. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή, στη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και για ορισμένους άλλους σκοπούς. Εάν η AbbVie δεν θα είναι σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες ή να πραγματοποιήσει την αλλαγή που ζητάτε, θα αιτιολογήσει αυτήν την απόφαση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επίσης έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται η AbbVie να διατηρήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παρακαλώ υποβάλετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με το απόρρητο και τα προσωπικά σας δεδομένα εδώ.

ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ »