Η στρατηγική μας

Εστιάζουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των πλέον κρίσιμων προκλήσεων υγείας παγκοσμίως.

Η αποστολή μας, από το ξεκίνημά μας, παραμένει ακλόνητα σταθερή

Συνδυάζοντας την στοχευμένη καινοτομία και την εμπορική προσέγγιση, κατορθώνουμε να παρέχουμε διαφοροποιημένα προϊόντα στην αγορά, τα οποία ωφελούν τους ασθενείς και τους πάροχους υπηρεσιών υγείας. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι εργαζόμενοί μας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή με στόχο την ουσιαστική θετική συμβολή στη ζωή των ασθενών.

 

Η επικέντρωσή μας

AbbVie blue molecule icon

Αναπτύσσουμε μια σταθερή ροή καινοτόμων φαρμάκων

Τα καινοτόμα φάρμακα προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στους ασθενείς, διαφοροποιημένη κλινική αποδοτικότητα και οικονομική αξία. 

Μάθετε περισσότερα για το χαρτοφυλάκιό μας.

Blue microscope icon.

Διευρύνουμε την πρόσβαση σε προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά

Αξιοποιώντας την ηγετική μας  θέση στην αγορά, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τα προϊόντα μας στους ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αποτελεσματική υλοποίηση των πρωτοβουλιών μας αποτελεί θεμέλιο της επιτυχίας μας.

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά αποτελέσματά μας.

Blue leaf icon.

Συνεχίζουμε να καλλιεργούμε την κουλτούρα μας

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει την προσέλκυση και την
ανάπτυξη ανθρώπων με διακεκριμένες δεξιότητες. Για να το επιτύχουμε καλλιεργούμε μια κουλτούρα καινοτομίας με θετικό αντίκτυπο.

Μάθετε περισσότερα για το εργασιακό περιβάλλον στην AbbVie.